Biếm Họa

Ngọc Hoàng mắng Long Vương sấp mặt vì làm mưa sai quy trình

24/06/2020 18:31

Trong "cẩm nang mưa" nhà Trời không hề có loại mưa này, vậy mà Long Vương dám gây mưa sai quy trình...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất