Biếm Họa

Nếu khó khăn thì cũng đừng có lấy

16/04/2020 09:25

Vì đây là hàng tồn kho quá date, lấy về cũng chẳng xài vào việc gì được, mong bà con cân nhắc.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất