Biếm Họa

Nếu cứ nghiên cứu là trở thành tiến sĩ...

Hải Nam 16/05/2022 10:55

Nếu cứ nghiên cứu là trở thành tiến sĩ thì người nông dân phải là siêu tiến sĩ với vô vàn ứng dụng hữu ích trong thực tế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất