JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nên cấm gãi đầu để không khí trong lành

Dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha, một chuyên gia Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng gãi đầu cũng gây ô nhiễm không khí. Có lẽ chúng ta nên cấm gãi đầu để cải thiện bầu không khí chăng?