Biếm Họa

Nắng nóng quá, xin ông Trời mưa tí cho mát

07/10/2020 11:59

Ông Trời đành bó tay với người dân đô thị ngày nay, kiểu gì họ cũng kêu ca cho được.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất