Biếm Họa

Năm nay về nội hay về ngoại ăn Tết đây?

Anh Trọc Comics 16/01/2022 15:35

Mỗi dịp cuối năm, chủ đề "về quê nội hay quê ngoại ăn Tết" lại được nhiều gia đình đặt lên "bàn đàm phán". Không biết năm Cô-Vít này tình hình sẽ ra sao?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất