Biếm Họa

Năm nay tôi chưa nhận được tấm thiệp cưới nào

19/11/2021 14:30

Thời gian này mọi năm, thiệp cưới dồn dập đến... lủng túi. Vậy mà năm nay tôi chưa thấy ai mời cưới.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất