Biếm Họa

Năm nay... ế rồi!

27/11/2021 09:00

2 bức tranh biếm họa của họa sĩ Hùng Dingo miêu tả thực trạng "ế ẩm" mùa cưới năm nay.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất