JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thông tư mới của Bộ Công an cho phép người dân quay phim chụp hình CSGT đang làm nhiệm vụ. Thế nên từ bây giờ lúc nào các anh cũng phải chỉn chu để lên hình cho đẹp