Biếm Họa

Muốn gì thì cũng phải đẹp trước đã

16/01/2020 10:33

Thông tư mới của Bộ Công an cho phép người dân quay phim chụp hình CSGT đang làm nhiệm vụ. Thế nên từ bây giờ lúc nào các anh cũng phải chỉn chu để lên hình cho đẹp

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất