Biếm Họa

Mưa và nắng, tội nào nặng hơn?

25/06/2020 08:30

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa thị Mây và Mặt Trời về việc ai gây hại cho con người nhiều hơn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất