Biếm Họa

Mưa to làm ngập đến bụng thằng Bờm

06/09/2020 17:30

Nước ngập ngang bụng thằng Bờm thì chắc chỉ đến đầu gối phú ông là cùng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất