Biếm Họa

Mùa lễ hội cuối năm 2020: Lễ hội hay cơ hội?

12/12/2020 06:30

Nếu không thực hiện tốt các quy tắc phòng dịch trong dịp cuối năm 2020, thì rất có thể mùa lễ hội của con người sẽ trở thành mùa cơ hội cho COVID-19.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất