JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mua bảo hiểm dễ như ăn kẹo, đòi bảo hiểm khó hơn lên trời

Do những quy định được cho là có lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm nên hiện nay khi gặp tai nạn, chủ xe cơ giới làm thủ tục xin bồi thường khó hơn lên trời.