JavaScript is off. Please enable to view full site.

MT và siêu phẩm "Anh đợi em được không?"

Xin nói ngay MT ở đây là viết tắt của metro ạ.