Biếm Họa

Một vụ ăn trộm thịt heo

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm 25/02/2020 05:10

Tuy giá heo hơi tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã được điều chỉnh giảm nhưng tại các chợ truyền thống, giá thịt heo vẫn ở mức khá cao. Những cũng không nên đánh đổi mọi thứ chỉ vì miếng thịt heo...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất