Biếm Họa

Một tiết học online: Phụ huynh và cả dư luận cùng 'soi'

13/09/2021 10:35

Áp lực của giáo viên dạy học trực tuyến là rất lớn. Bởi không chỉ học sinh tham gia mà có cả lãnh đạo trường, phụ huynh, dư luận và cả mạng xã hội... cùng online.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất