Biếm Họa

Một thoáng Sài Gòn ngày giãn cách

27/07/2021 15:05

Bức tranh thành phố ngày giãn cách qua cảm nhận của họa sĩ NOP. Cùng mong Sài Gòn mau ồn ào trở lại...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất