Biếm Họa

Một người trốn cách ly, cả xã hội phải lo lắng

12/04/2021 18:00

Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực đang chuyển biến xấu, thời điểm này chỉ cần một vài người nhập cảnh trái phép sẽ khiến tình hình rối tung rối mù.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất