Biếm Họa

Một cuộc 'đi săn' nhà ở xã hội

23/04/2021 08:00

Người lao động bình thường phải tích góp mười mấy hai chục năm mới dám mơ về một căn hộ, trong khi đó nhiều người có sẵn công cụ để săn nhà ở xã hội dành cho người nghèo.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất