Biếm Họa

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì sao?

27/03/2020 14:55

Ba cây chụm lại thì nguy quá, có lẽ ta nên hạn chế sử dụng một số câu ca dao tục ngữ cho đến hết mùa dịch này?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất