JavaScript is off. Please enable to view full site.

Buổi họp giải quyết mọi vấn đề "nội bộ" cũng như "ngoại bộ" trong cơ quan...