JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mong cụ phù hộ cho đề xuất cấm thịt chó thành hiện thực

Sau khi Hà Nội vận động người dân bỏ ăn thịt chó, vừa qua Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Vậy là những chú cún tại 2 thành phố này đang tràn trề hi vọng vào một tương lai xán lạn...