Biếm Họa

Món ăn học sinh ngán nhất

01/03/2021 06:30

Từ cổ chí kim, chưa có lứa học sinh nào lại ngán "món ăn" này đến thế. Với thế hệ cha anh đây là món đặc sản mà họ phải chờ dài cổ cả năm mới được ăn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất