JavaScript is off. Please enable to view full site.


Người xưa có câu: "Mồm chó, vó ngựa", ý thức được những thứ nguy hiểm cần tránh xa. Vậy nhưng tới bây giờ nhiều người vẫn nuôi và thả rông chó, không rọ mõm với suy nghĩ: "Nó không cắn đâu" - Vâng, đợi đến lúc nó cắn thì nó... nói cho mà nghe.TTC