Biếm Họa

Metro và lần hẹn cuối cùng?

08/04/2021 18:50

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ vận hành thương mại trước 30-4 năm nay. Nếu đúng như vậy giới họa sĩ biếm sẽ không còn "cơ hội" hài hước về tuyến metro này nữa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất