Biếm Họa

Metro và bài toán giao thông công cộng

25/11/2021 09:20

Cuối cùng, metro Cát Linh - Hà Đông đã đi vào hoạt động. Liệu tuyến đường sắt đô thị này có dễ dàng giải được bài toán giao thông công cộng?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất