JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhiều tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ hết tháng 2, thậm chí TP.HCM còn đề xuất cho trẻ em nghỉ đến hết tháng 3 để phòng chống dịch Covid-19