Biếm Họa

Mấy cụ nhà ta đâu có thiếu tiền

30/08/2020 17:30

Cụ cố tổ nhà ta khi xưa làm quan lớn, tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu cái này thôi

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất