Biếm Họa

Máy bắn đá siêu nhạy

01/05/2020 17:15

Loại máy này nhạy hơn nhiều so với máy bắn đá thời cổ đại, động tí là nó bắn ngay, bắn hàng loạt không ngừng nghỉ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất