Biếm Họa

Mắt xích phòng dịch Covid-19: Chắc là nó chừa mình ra!

26/04/2020 08:30

Mỗi người trong xã hội là một mắt xích phòng chống Covid. Ai cũng phải có trách nhiệm, chứ đừng suy nghĩ kiểu "chắc là nó chừa mình ra".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất