Biếm Họa

Lúa giống "dỏm" là khổ nông dân

20/12/2019 03:04

Do quản lý lỏng lẻo, xử phạt không nghiêm, hiện nay tại miền Tây nhiều loại giống giả, nhái nhãn hiệu giống lúa nổi tiếng được bày bán công khai trên thị trường. Đương nhiên nông dân là người lãnh hậu quả lớn nhất, do năng suất và chất lượng lúa không đạt như kỳ vọng. Mong rằng sẽ có một ông Bụt xuất hiện như trong cổ tích...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất