Biếm Họa

Lũ chuột gián tiếp bị Cô Vy hành

21/06/2021 15:35

Theo quy luật tự nhiên, khi con người bị Cô Vy cướp chén cơm thì những loài ăn bám cũng chết đói theo.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất