Biếm Họa

Lời hẹn ước kéo dài gần 1 năm, đến mùa cưới lại đụng COVID?

NOP + Hung Dingo 01/12/2020 11:00

Những lời hẹn ước, những sự chuẩn bị kỳ công cho một đám cưới dịp cuối năm 2020 có thể tan thành mây khói, nếu dịch COVID-19 quay trở lại...

Song hỷ... phòng dịch - Tranh: Hùng Dingo
Lời hẹn ước kéo dài gần 1 năm - Tranh: NOP

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất