JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thì ra phương thức đầu tư "lời ăn, lỗ người khác chịu" đã xuất hiện từ lâu trong các câu chuyện cổ tích...