Biếm Họa

Linh động kinh doanh trong mùa dịch

05/05/2021 05:20

Cô Vít mang đến quá nhiều khó khăn cho ngành dịch vụ hơn 1 năm qua. Liệu điều đó có dẫn tới sự ra đời các mô hình kinh doanh nhạy bén thời cuộc hay không?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất