JavaScript is off. Please enable to view full site.

Linda Kiều mới gắn camera an ninh, lại tập tành kungfu sắm đồ chơi dây xích với roi mây nữa... Mấy anh vũ phu coi chừng nha...

Lời: Miss Candy - Tranh: Bọ