Biếm Họa

Liệu phim 'Phượng Khấu' có bị lực lượng 'Cảnh sát lịch sử' tấn công?

09/03/2020 06:45

Lâu nay dòng phim cổ trang Việt Nam thường bị lực lượng "cảnh sát lịch sử" chỉ trích vì những chi tiết bị coi là "không sát lịch sử". Họ không biết rằng đây là phim truyện, chứ không phải phim phục cổ, nên người làm phim hoàn toàn được phép hư cấu trong một giới hạn nhất định.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất