Biếm Họa

Lễ xuất quân sau ngày tiễn ông Táo

B.Ba 27/01/2022 17:00

Ngay sau ngày đưa ông Công ông Táo về Trời, lực lượng karaoke hàng xóm đã tổ chức lễ xuất quân hoành tráng. Tết đến thật rồi!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất