Biếm Họa

Lễ bàn giao Tý - Sửu theo style 'dân anh chị'

Hải Nam 15/01/2021 10:30

Có trong tay “vũ khí hạng nặng” và cả một biệt đội tinh nhuệ, hy vọng Mr. Sửu sẽ xử lý được kẻ tử thù COVID-19.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất