JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lạnh ngoài da sao bằng đóng băng trong lòng

Thời tiết lạnh mấy anh cũng chịu được...