Biếm Họa

Lăng kính điếu cày

02/04/2021 11:25

Qua lăng kính điếu cày, nhiều khách hàng đã mua phải căn hộ trong những dự án không phép. Chỉ đến khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ thì họ mới vỡ lẽ, nhưng đã quá muộn...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất