Biếm Họa

Lãi vay ngân hàng chiếm 20% giá nước sạch Sông Đuống!

14/11/2019 11:05

Việc này được giải thích là: Chủ đầu tư Nhà máy Sông Đuống phải vay 3.998 tỉ đồng để đầu tư, nên chi phí lãi vay được tính vào giá nước...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất