Biếm Họa

Lạ lùng hát karaoke cũng được trả phí

05/03/2021 19:40

Không ngờ, mấy ông bợm nhậu "hét" karaoke quậy banh khu phố lại được bà con lối xóm tặng... tiền mặt.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất