Biếm Họa

Kinh dị như IT cũng phải gọi bằng "cụ"

25/02/2020 14:03

Không dừng lại trong phạm vi Trung Quốc, giờ đây dịch cúm corona đã gây hoảng sợ tại nhiều quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Diễn biến COVID-19 rất giống kịch bản phim kinh dị.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất