Biếm Họa

Kiểm tra nồng độ cồn bằng phương pháp thủ công

01/02/2020 11:30

Ngày đầu năm đi làm các cô nên kiểm tra nồng độ cồn mấy ông, đảm bảo không còn hơi cồn tồn dư trong dịp Tết vừa qua.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất