JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong lúc "rảnh rỗi sinh nông nổi" họa sĩ Đồng Thanh Lộc đã "thổi hồn" khủng long vào vật dụng văn phòng. Và thế là các chú khủng long bút bi, ghim kẹp giấy... đã ra đời