Biếm Họa

Không lối thoát

TTC 16/04/2019 14:49

Rác thải nhựa đang là vấn đề nan giải toàn cầu. Có một sự thật là "quân số" của chúng đang quá đông. Hãy sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hãy cứu lấy trái đất!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất