Biếm Họa

Không có thẻ xanh, phạt ngay thẻ đỏ

Vàng+LAP 21/09/2021 17:05

Toét! Chị bị phạt "thẻ đỏ" vì lỗi ra đường không có "thẻ xanh"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất