Biếm Họa

Không có El Nino nhưng trái đất vẫn sốt xình xịch

20/07/2020 10:55

Nhiều khả năng năm 2020 sẽ là 1 trong 5 năm nóng nhất lịch sử, dù không có sự kiện El Nino như năm 2019.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất